Yini ongathanda ukuyibuza umphakathi wakho?

kubuyekeziwe July 2017 kokuthi Okwejwalekile

Ngabe uthanda igrama, izilimi noma umkhakha wokufundwa kwezilimi? Noma-ke mhlawumbe konke? Sazise ukuthi yini ongathanda ukuyixoxa nomphakahti wakho

Ukuphawula

  • Kule ndawo okuxoxiswana kuyo ungakwazi ukubuza umphakathi ngegrama, ulimi okanye umkhakha wokufundwa kwezilimi (linguistics) noma konke nje lokhu okubalulwe ngenhla.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.