Iziphakamiso

Phakamisa isihloko sombhalo othile noma esayithini yezingxoxo lapho umuntu eveza khona imibono yakhe.

Ukuphawula

  • Ngiyafisa ukuthi sike sithi ukubheka kancane laphana kumdlalo kamabonakude ISIBAYA khona basiphethe isizulu kodwa babuye bangigeje kancane. Igama ilisahlezi emqondweni wami i-wheelchair bavele bathi isihlalo samasondo. Ungahumusha uthi kuleli gama?

  • Ngenxa yokuthi alikho igama lesiZulu laleli gama lesiNgisi indlela engcono ukuvele ulichaze esikubiza sithi 'paraphrase' ngesilungu. Le ncazelo engenhla iyadida ngoba ungathi baqonde isihlalo esenziwe ngamasondo. Mhlawumbe kungangcono ukusichaza uthi isihlalo esihamba ngamasondo okanye esinamasondo. Ubona kanjani?

  • Nelithi-"paraphrase" ngiyanxusa ukuba silichaze ngesiZulu ngokusho ukuthi "uyasho ngendlela ehlukile" noma "ukusho ngendlela ehlukile"
  • Kunjalo impela! Ukwengeza nje kulokhu okushoyo sisuke senzela ukucacisa uma sisebenzisa amagama ehlukile.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.