Ongwaqabathwa besiZulu

Ulimi lwesiZulu lunothe kakhulu ngongwaqabathwa! Luhlobo luni lukangwaqabathwa lolu 'xh'? Ungasho ukuthi wenziwa kanjani unikeze nesibonelo? Yiluphi olunye uhlobo olunje longwaqabathwa besiZulu olwaziyo?

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.