Yimuphi umuntu wesifazane eNingizimu Afrika oye wakufaka ugqozi?

INingizimu Afrika igubha Usuku Lukazwelonke Lwabesifazane mhla zi-9 ku-Agasti: ngalelo langa ngo-1956, abantu besifazane abayi-20 000 babhikishela imithetho yamapasi.

Sifuna ukubungaza abantu besifazane baseNingizimu Afrika ngokubhala ngesiZulu ekhasini lewebhu okuxoxiswana kulo.

Yimuphi owesifazane waseNingizimu Afrika, wamanje nangesikhathi esedlule, oye wakufakela ugqozi empilweni yakho futhi kungani? Yimuphi umuntu wesifazane waseNingizimu Afrika okufanele aziwe uyena wonke umuntu?

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.