Nomzamo Mzobe

Ngingu Nomzamo Mzobe, ngenza izifundo zokuHumusha nokuTolika e-University of Technology.
Singawasabalalisa kanjani amagama akulesi sichazamazwi?

Ukuphawula

  • Nomzamo akuyona inkinga leyo. Indlela elula ukuthi sazise abantu esazana nabo nomphakathi okhuluma isiZulu ngokubanzi ikakhulukazi labo abanendlela yokufinyelela kwi-inthanethi. Lokho kungasiza kakhulu ekusabalaliseni amagama akulesi sichazamazwi

  • Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ubuyele kumina mphathi.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.