A lefelo le la dipuisano le go tswela mosola? Fa e le gore ga le go tswele mosola re bolelele gore o eletsa gore re ka le tlhabolola jang gore re go thuse botoka.

Activity

  • Not much happening here, yet.