Amogelesega mo Thanoding e e Tshelang ya Setswana!

Lefelo le ke la gago fa o amoganang megopolo le ba bangwe ka dikgang tsa puo,e bile ke fa o ka botsang dipotso, o bo o kopane le ba bangwe mo enthaneteng.

Comments

  • Fa o na le se o batlang go buisana le rona ka sone mabapi le puo kgotsa dintlha dingwe tsa ngwao o gololesegile go dira jalo mo lefelong le.

  • A thanodi ya rona ya Setswana e e tshelang e a thusa, maikutlo a gago mo nakong ya gompieno ka yone ke eng?

  • Ke rata thanodi e thata.E ntira gore ke ikgakolole le mafoko a e keteng jaanong a tla ya moribe!

  • Re itumela fela thata fa e go tswela mosola gantsi thaonodi e ya Setswana o e dirisa jang kana ke ka re leng?

Sign In or Register to comment.