Diane tsa Setswana

Ke sefe seane sa Setswana se o se ratang thata?
A go na le sa Sekgoa se se tshwanang le sone?

«1

Comments

Sign In or Register to comment.