Keletso ya go kwala dibuka tsa Setswana

Ke na le keletso ya go kwala dibuka tsa setswana. Go na le mongwe yo o ka ntirang tonto tshipidi foo ditsala. Ke kopa gore mongwe yo o nang le botsipa ja tlhamo ya dibuka a nthuse.

Comments

Sign In or Register to comment.