Ngwanaotseleng

Ke botsa gore a lesea le le anywang ga le botoka go na le ngwanaotseleng? Go ntsere nakwana go tlhaloganya gore go buiwa ka ngwana yo o mo letseleng mme ke le modirisi yo o tlhaga wa puo. Ke ipotsa gore ba ba sa e diriseng thata ga ba ne ba latlhega thata.

Comments

Sign In or Register to comment.