Poko

Poko e monate. Fa mmoki a boka o ikgatlha ka kitso ya teme e a bokang ka yone. A o itse go boka ka Setswana?

Sign In or Register to comment.