Lefelo la dipuisano

Dumelang Bagaetsho.

A lefelo le la dipuisano le go tswela mosola o le modirisi? A go na le sengwe gape se se seong fa se o ka ratang re buisana ka sone fa? Re itsese gore re tle re tlhabolole ka fa re buisanang le wena ka teng.

Comments

Sign In or Register to comment.