Thutapuo, matshwao a mokwalo le tiriso puo

A o na le potso e e itebagantseng le thutapuo, matshwao a mokwalo kgotsa tiriso puo? Lefelo le ke gone fa di buisanngwang teng.

Discussion List