Mošomo

  • bmalapile276

    Mmolaya phalana ya selemo ore go bolaya phala a re diphala ga di hlokwe.
    Tlhalosho: Motho o re ge di mo sepelela gabotse a se kweshishe ge ba bangwe dilo di sa sepele gabotse.

    September 2018