I need explanation

Go ala diatla

Ditlhaloso

  • Go dumelela se sengwe gore se hlage ntle le pelaelo. Ke tšeo magagešo, mogongwe le ka tlaleletša ka dikgopolo tša lena!

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.