Diphetolelo

Mo o ka ahlahla ka phetolelo efe goba efe yeo e amanago le dihlogotaba gape o ka šišinya mantšu ao o ratago go bona a fetoletšwe le go tsenywa ka Pukuntšung ye Phelago ya Sesotho sa Leboa.

Discussion List