As you are probably aware, our contemporary English content is now available through Lexico.com (https://www.lexico.com/en), and our old English dictionary site no longer exists.

As a result of this, this forum is now closed.

The English dictionary community team would like the opportunity to say a huge thanks to all of you who participated by posting questions and helping other community members.
We hope this forum was useful, and that you enjoyed being a part of it.

If you would like to get in touch with any OED-related queries, please write to
[email protected]

And if you would like to contribute suggestions to the OED, please do so by visiting: https://public.oed.com/contribute-to-the-oed/

Thank you very much indeed, and good bye!
The community team
Thể Hình Vip là trang web chia sẻ kinh nghiệm tập luyện thể hình, kiến thức dinh dưỡng, bài tập gym và các công cụ online để giúp bạn sở hữu một body đẹp. Nếu bạn đang cần một huấn luyện viên gym online thì Thể Hình Vip chính là giải pháp dành cho bạn. Truy cập Thể Hình Vip ngay hôm nay để thay đổi ngoại hình của bạn. Tất cả thông tin kiến thức tại Thể Hình Vip đều là những nội dung được trích dẫn từ những nguồn uy tín trên thế giới. Tuy nhiên, điều đặc biệt là tất cả những kiến thức này đều hoàn toàn miễn phí. Website: https://www.thehinhvip.com/ Facebook: https://www.facebook.com/thehinhvip/ Twitter: https://twitter.com/thehinhvip Pinterest: https://www.pinterest.com/thehinhvip/ Medium: https://medium.com/@thehinhvip

Activity

  • Not much happening here, yet.