Chuyên cung cấp thiết bị y tế như máy điện tim 3 cần contec - giường gội đầu bồn nhựa - gậy mây - nệm hơi chống loét người bệnh - anymetre th600b